Bliv medlem

Medlemskab af Qajaq København

Grønlandsk kajak

Enhver der har interesse for grønlandske kajak og grønlandsk kultur kan opnå medlemskab af Qajaq København. Klubben prioriterer herunder personer, der har praktisk erfaring med grønlandske kajakker.

Kontakt bestyrelsen for at melde dig ind i klubben.

Frigivelse

Et medlem skal uanset erfaring have bestået klubbens frigivelseskriterier for selvstændig roning med udgangspunkt fra klubben. Det gælder for medlemmer med egen kajak såvel som uden egen kajak i klubben.

Medlemmer, der ikke er frigivet kan altid ro i selskab med et frigivent medlem. Dog max én pr. frigivet medlem.

Der vil for erfarne roere være mulighed for at blive frigivet. Frigivelse foregår efter aftale med klubbens instruktøer efter behov og ikke på skemalagte dage. Et medlem frigives såfremt klubbens frigivelseskriterier er opfyldt

Klubhuset

For adgang til klubhuset forudsættes, at medlemmer er frigivet og har gennemført den særlige procedure for adgang til huset. Se mere under Husregler og Nøgleordning.

Medlemmer kan have sin egen grønlandske kajak liggende i det lokale, klubben råder over, i det omfang der er ledige pladser i klubben. Pladser vil blive prioriteret efter roaktivitet. Medlemmer har ligeledes mulighed for at bruge klubbens udstyr og deltage i alle klubbens arrangementer.

Kontingent

Pris for medlemskab: 1000 kr. årligt.

Pris for urettidig indbetalt kontingent: 200 kr.

Kontingentet indbetales på klubbens konto: 1551-16687987

Kajak på turLedige pladser?

Medlemmernes private kajakker kan opbevares i klubhuset i det omfang der er ledige pladser.

Kontakt bestyrelsen for at høre om der er flere ledige pladser.

Læs mere om hvordan du kan blive medlem her.

Grønlandsk kajak af lærred på træskelet på tur

Følg aktiviteterne

Følg med i klubbens aktiviteter og kommende arrangementer i


samt på Groupspaces og Facebook

Bliv medlem

Interesseret i at ro grønlandsk kajak?

Hvis du er interesseret i håndværket omkring grønlandske kajakker og især i at ro grønlandsk kajak, så er Qajaq København måske noget for dig.

Læs hvordan du bliver medlem her.

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro

Kajakstativet

Qajaq København har plads til 35 kajakker.

Medlemmer kan få opbevaret sine private kajakker i stativet i det omfang der er plads. Pladserne prioriteres til aktive kajakker.

Læs mere om kajakstativet her

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro