Husorden

Husorden

Klubhuset Enhjørningen

Qajaq København har siden sommeren 2006 haft til huse på Christianshavn i Krudttårnet på Enhjørningens Bastion.

Qajaq Københavns tilladelse til at benytte klublokalet i Enhjørningen er afhængig af goodwill fra vores naboer, og iht. lejekontrakten betinget af, at vi altid holder arealerne ryddelige og ikke efterlader tøj og skrald.

Bygningen anvendes og besøges dagligt af Kommune Teknik København (KTK), så det er vigtigt at lokalet til enhver tid fremstår præsentabelt.

Bygningen er fredet i højeste klasse, og vi må derfor være særligt opmærksomme på at undgå brugsskader på bygningen. Regler for brug af bygningen er opslået på opslagstavlen. Det er afgørende for vores fortsatte tilstedeværelse i bygningen, at disse overholdes nøje.

Det er derfor vigtigt at:

 • Alle medlemmer og gæster udviser respekt og forståelse for de særlige hensyn, vi er nødt til at tage
 • Lokalet til enhver tid fremstår ordentligt og ryddeligt
 • Alle kajakker tørres grundigt før de lægges ind: Kajakken lægges på siden efter roning i min. 10 min, hvorved vandet løber ned mod mandehullet, hvor det tørres op med en svamp
 • Al klubbens våde tøj, tuilikker, svømmeveste, neoprensko og udstyr hænges til tørre på de dertil indrettede knagerækker
 • Privat tøj skal tages med hjem og må ikke hænge i klubben og tørre mellem roninger.
 • Det er vigtigt at vise særligt hensyn til væggene når kajakkerne bæres ud og ind ad bygningen
 • Nøglen efterlades ikke i døren selvom man er i nærheden, men tages med indenfor
 • Alkohol og kajakroning holdes adskilt


Rabeshave parken

Enhjørningen ligger i Rabeshave, som er en offentlig park. Derfor er vi nød til at udvise hensyn i forhold til hvordan vi bruger området omkring Enhjørningen.

Det er ikke muligt at parkere i parkområdet. Efter kl. 18.00 kan der parkeres gratis ud til kanalen. Hvis der skal laves større aktiviteter i parken, f. eks. reparation af kajakker sker det ved at indhente tilladelse fra Københavns Kommune gennem den bygningsansvarlige.


Klubkajakker

Qajaq København råder over 4 klubkajakker, der til enhver tid kan benyttes af klubbens medlemmer og deres gæster. Klubkajakkerne er Appat, Rittenbenk og Fiskenesset, samt den oliven-grønne baidarka. Klubkajakkerne kan reserveres for en dag af gangen ved at sende en mail rundt til fællesadressen QajaqKbhMedlem.


Klubkajakker med på tur

Klubkajakkerne kan lånes til ture såfremt de ikke skal bruges til planlagte klubarrangementer.

Hvis du vil låne kajakkerne til tur gør du følgende:

 • Lav en aftale med bestyrelsen
 • Send en mail på QajaqKbhMedlem med oplysninger om hvornår kajakken afhentes og tilbageleveres og dit telefon nummer, så andre ikke går forgæves
 • Skriv i logbogen i klublokalet hvornår kajakken tilbageleveres
 • Klubkajakkerne kan normalt ikke udlånes på dage med fællesroning


Klubudstyr

Klubbens fællesudstyr, markeret med QK eller hvidt tape/strips, kan benyttes af alle medlemmer.

Det lånte udstyr hænges forsvarligt til tørre efter brug.


Private kajakker i Enhjørningen

Qajaq Københavns formål er at bevare traditionen omkring bygning af grønlandske kajakker samt udvikling af de teknikker der knytter sig til at ro dem. Derfor prioriterer Qajaq København aktive kajakker og klubhuset kan ikke bruges til almindelig kajakdeponering.


Følgende regler er gældende for private kajakker i Enhjørningen:

 • Kun grønlandske kajakker (eller lignende skin-on-frame-typer) kan opbevares i klubben
 • Ikke frigivne roere kan kun benytte egne eller klubbens kajakker når de er sammen med en frigiven roer fra Qajaq København
 • Alle betalende medlemmer kan have én kajak liggende i Enhjørningens stativ i det omfang der er plads i stativet
 • Alle medlemskajakker skal have en synlig og læsbar angivelse af ejeren, eksempelvis i form af et fastbundet lamineret navneskilt eller skrevet på skelettet, nedenfor mandehullet
 • Hvis det ud fra rologgen fremgår, at man ikke har været ude at ro i ét år, mister man sin kajakplads
 • Hvis man mister sin plads, får man en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, tilsendt anbefalet, og har herefter 2 måneder til at afhente sin kajak
 • Undlader man at afhente sin kajak indenfor den afgivne tidsfrist får man skriftlig besked om, at kajakken herefter tilfalder klubben, som frit må vurdere om den kan benyttes som klubkajak, sælges, foræres bort, eller på anden måde afhændes. Medlemmet skal reagere indenfor 10 dage fra modtagelsen af henvendelsen og er forpligtet til selv at afhente kajakken fra klubben for at undgå at miste kajakken
 • Bestyrelsen kan i særlige tilfælde yde dispensation for ovenstående ved skriftlig henvendelse fra det pågældende medlem og til efterfølgende behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. Dispensationen eller afslaget begrundes skriftligt i referatet fra mødet under særskilt punkt


Oplægning af nye kajakker i enhjørningen

Bestyrelsen håndterer tildeling af kajakpladser. Hvis du gerne vil have din kajak liggende i Enhjøringen skal du kontakte klubbens bygningsansvarlige for aftale om indflytning. Pga. de særlige forholdsregler skal denne være til stede ved alle indflytninger.

Det er altså IKKE i orden at flytte kajakker ind i Enhjørningen uden forud at have lavet en aftale om dette.

Alle kajakker skal, under vejledning, gennemgå en grundig behandling med rodalon, umiddelbart inden indflytning. Behandlingen skal årligt gentages.


Følgende krav er gældende:

 • Du skal have betalt dit kontingent og være tilmeldt maillisten QajaqKbhMedlem på Groupspaces
 • Din kajak skal have en grundig behandling med udendørs rodalon, umiddelbart inden indflytning. Medbring til dette: min. ½ l. udendørs rodalon pr. kajak, opløst i 2 l. vand. Behandling skal ske efter anvisning
 • Du skal være opmærksom på, at du, indtil du er frigivet fra klubben, ikke kan ro i din kajak uden selskab af en erfaren frigiven QK-roer
 • Det forventes at du bruger din kajak regelmæssiget, når den optager plads i klubben.


Lån af private kajakker og udstyr

Private kajakker og udstyr lånes kun efter fast aftale med ejeren.

Bestyrelsen, oktober 2012

Ledige pladser?

Medlemmernes private kajakker kan opbevares i klubhuset i det omfang der er ledige pladser.

Kontakt bestyrelsen for at høre om der er flere ledige pladser.

Læs mere om hvordan du kan blive medlem her.

Grønlandsk kajak af lærred på træskelet på tur

Følg aktiviteterne

Følg med i klubbens aktiviteter og kommende arrangementer i


samt på Groupspaces og Facebook

Bliv medlem

Interesseret i at ro grønlandsk kajak?

Hvis du er interesseret i håndværket omkring grønlandske kajakker og især i at ro grønlandsk kajak, så er Qajaq København måske noget for dig.

Læs hvordan du bliver medlem her.

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro

Kajakstativet

Qajaq København har plads til 35 kajakker.

Medlemmer kan få opbevaret sine private kajakker i stativet i det omfang der er plads. Pladserne prioriteres til aktive kajakker.

Læs mere om kajakstativet her

Hvis du er interesseret i atgrønlandsk kajak så bliv medlem af Qajaq København ro